INTEGREX i-V

 

優れた旋削能力、傾斜面加工、さらに5軸加工まで可能。

  • 複雑形状加工を可能にする旋回軸
  • 高能率加工可能なテーブル旋削能力
  • 加工時間を短縮する高速ミル主軸
第1主軸チャックサイズ
ツールシャンク形式(標準)
最大加工径×高
  Machine Name

INTEGREX i-500V/5

INTEGREX i-V

INTEGREX i-630V/6

INTEGREX i-V

INTEGREX i-630V/6S

INTEGREX i-V

INTEGREX i-800V/8

INTEGREX i-V

INTEGREX i-800V/8S

INTEGREX i-V