VARIAXIS i

 

ワンチャッキングでの多面加工、同時5軸制御による3次元曲面加工。

  • 中・小型ワークの高速多面加工に最適なテーブルチルト構造 
  • テーブルサイズや主軸、自動化など豊富なバリエーション 
  • 旋削加工機能を搭載し、更なる工程集約を実現(i-700T, i-800T, i-1050T)
パレットサイズ
ツールシャンク形式(標準)
(主軸最大回転速度)
最大加工ワーク寸法
  Machine Name

VARIAXIS i-1050

VARIAXIS i

VARIAXIS i-1050T

VARIAXIS i

VARIAXIS i-300 AWC

VARIAXIS i

VARIAXIS i-500

VARIAXIS i

VARIAXIS i-600

VARIAXIS i

VARIAXIS i-700 NEO

VARIAXIS i

VARIAXIS i-700T

VARIAXIS i

VARIAXIS i-800 NEO

VARIAXIS i

VARIAXIS i-800T

VARIAXIS i