VARIAXIS j

 

VARIAXISの仕様を最適化し、使いやすさを追求。

  • 0.0001°割出し(同時4軸+角度割出し)による多面加工
  • 同時5軸制御で3次元曲面加工にも対応(j-500/5X,j-600/5X)
  Machine Name

VARIAXIS j-500

VARIAXIS j

VARIAXIS j-500/5X

VARIAXIS j